13.03. Лист сум заглавен меѓу тишината и мразот,
со студенило закачено врз снагата ми.
спакуван сум некаде помеѓу и само ветрот знае
дали ќе пловам или останам нечие сеќавање…
јас сум откинато парче
заглавено меѓу тишината и мразот

Ваня Изова Велева