14.03. Само полъх от допир
до нечия друга вселена,
илюзорно близка…
А всъщност –
безкрайно далечна
и взряна единствено в себе си…
Нищо лично.

Петя Шалева