12.03.

Така си вървим . Сега и навеки.
Неуловими по мрежи и лунни пътеки.

Уморени и рошави се предаваме в края.
Избрали рибаря…

Елица Пешева