11.03. Сумрак. Сенките се удължават. Електрическият ключ е с изтръгнато сърце. Той беше създаден за друго, но сега трябва да намери сърцето си и да изпие чаша вълшебна светлина. Изпие ли я, крушката, висяща на тавана веднага ще го обикне. И ще настане такъв живот…

Юлия Дивизиева