01.11. Дошла от бездната на нищото,
в тъмен порив на нощта,
перушинка светло от незримото –
бяло перце от ангелски крила.

Като знак от Всемирното,
прашинка Божествена искра,
Върховна любов и е името,
душата ми докосна и се сля!

Росица Нинова