15.10. Светлината мие ръцете си.
Докосва повърхността
на водния трепет. Потъва към
подредените фуги и рисува
вълни върху плочки. Липсва
камъчето, с което играем на
дама, когато водата се оттегля
в спомен.

Мистерия Вечна