Людмила Сланева

By VBorishev

04.09. Защо ми трябваше да знам, че под ризата криеш Вселена?Като изследовател рових, вземах проби,опитвах с върха на езика, събирах мед, натежавах …Сега не знам къде да оставя събраното. Обърквам думите, местата и сезоните,навличам спомени, не пускам лятото…събирам две със две и нещо не излиза четири –точно както не видях магарето,затрупано от слама в снимкатаа…

Мирослава Карабиберова

By VBorishev

14.08. Нагоре. По-високо. Още по-високо. Моята лична вавилонска кула. Почти до Бог. Живот.Миг.Шепа непотребна пепел.Просто шепа пепел,прегърната от вятъра.Аз. Мирослава Карабиберова