04.09. Защо ми трябваше да знам, че под ризата криеш Вселена?
Като изследовател рових, вземах проби,
опитвах с върха на езика, събирах мед, натежавах …
Сега не знам къде да оставя събраното.
Обърквам думите, местата и сезоните,
навличам спомени, не пускам лятото…
събирам две със две и нещо не излиза четири –
точно както не видях магарето,
затрупано от слама в снимката
а за дървета някакви истории измислих…
защо, бе..?
защо под ризата открих историята на Големия взрив?

Людмила Сланева