14.08. Нагоре.
По-високо.
Още по-високо.
Моята лична вавилонска кула.
Почти до Бог.

Живот.
Миг.
Шепа непотребна пепел.
Просто шепа пепел,
прегърната от вятъра.
Аз.

Мирослава Карабиберова