Велислава Кръстева

By VBorishev

19.03. Да си тръгна без да ме настига, за да ме върне. А когато се върна, да не променя изражението си от моето присъствие.Да, тази година го обичам по нов начин. Него – морето. А може би и мъжете… Велислава Кръстева

Петя Шалева

By VBorishev

14.03. Само полъх от допир до нечия друга вселена, илюзорно близка… А всъщност –безкрайно далечна и взряна единствено в себе си…Нищо лично. Петя Шалева