19.03. Да си тръгна без да ме настига, за да ме върне. А когато се върна, да не променя изражението си от моето присъствие.
Да, тази година го обичам по нов начин. Него – морето. А може би и мъжете…

Велислава Кръстева