21.11. Дават го да завали…! В душата ми –
от тази сряда до идната неделя
Откъде са сигурни във датите…
Дано, все пак периодът е неверен!

Щели силни ветрове да веят,
да прекършват дебели клони
реки в морето ми да се излеят,
и небето в мен да се изрони!

Душата ми, открита е за всички
Не виждате ли колко е голяма…!?
Живеят в нея хора! Треви! Сърни и птички,
чак… за мен самата – място няма…!

Та прогнозата е за… лошо време
Щяло много силно да вали
А душата ми! Тя…! Да ми прости!

Виктория Баръмова