20.11. Гледни точки

Малка сплетена сутра с живота чертае небе.
Неизровени спомени като корени,
до луната рисуват с перце.
А там, тъмнината в средата препречила светлината .
Дали това е небе? Кой ще го отрече!?
Гледните точки в безкрая, следвани от началото и края.

Михаела Огнянова