20.02. И днес не мога да си обясня как ме застигна онази невидима мекота и топлина, която той беше скрил дълбоко, толкова дълбоко в себе си, че сам дори не съзнаваше нейната пагубна сила върху бронята му на неразбран поет. Един поглед беше достатъчен да погледна отвъд бездната и да видя, че там беше вечно лято с безкрайни полета цвят. Поглед на дете.

Кремена Димитрова