Мария Мира Христова

By VBorishev

11.01. Очите ми те търсят, но не виждат. Умът ми те прогонва от Душата, но не я открива. Единствено ръцете ми свободни са, но не помръдват, вкопчени в безвремието, защото… Паметник съм аз на свободата, след която се погубихме в различни светове. Ти така поиска. Временно. И лицето ми покри. Мария Мира Христова

Лилия Русева

By VBorishev

10.01. Широко затворени очи – широко затворена душа. Очевидното е функция на душата, не на очите. Мнозина гледат, но не виждат. Лилия Русева