Бойка Атанасова

By VBorishev

23.01. Угасват светлините на старата година, за да светнат прожекторите на новата. Колкото по-тъмно, толкова по-светло… Бойка Атанасова