Силвия Любенова Домозетска

By VBorishev

27.01. Бялото – като всички бели утрини, в които целувките спират времето. Черното – като всички бесове нощем. Между тях – това, което остава след теб. Силвия Любенова Домозетска