Любина Георгиева

By VBorishev

18.02. Когато котката лежи, небрежно опънала тяло, е толкова приятно да я гледаш! Лежащата котка излъчва уют. Излъчва спокойствие, царственост и красота. Дори сам Бодлер е признал тази нейна божественост. Автентичност на сурови инстинкти и елегантност, съчетани с жестокост на хищник, с рефлекси на ловец, с импулс на убиец. Харесва ми как котките сами избират…