Мира Баджева

By VBorishev

03.03. В замъгленото огледало на спомените дъхът прокарва пътека. Не искам да оставям следи върху чаршафа на вчера. Но бъдещето е огледало за обратно виждане. Каквото е било, ще бъде. Разпиляно в капка туш сърце. Мира Баджева

Силвия Любенова Домозетска

By VBorishev

27.01. Бялото – като всички бели утрини, в които целувките спират времето. Черното – като всички бесове нощем. Между тях – това, което остава след теб. Силвия Любенова Домозетска