29.12. ако дърветата са хора
ако клоните са ръцете им
листата – дланите
и линиите на това листо
са линиите на живота ми

бих преминала
през всички бури и сезони
за да разбера…
за да намеря…
за да стигна…

но сега

е сезонът
на мълчанието

и аз просто стоя
и се взирам
във всички
криволичещи пътища

Павлина Соколова