17.11. Черно-бяла празна улица, срещнахме се там.
Черно-бяла празна улица, изпълнихме я с цвят.
Черно-бяла празна улица, накрая само мрак.

Венислава Боркова