04.10. Край на спектакъла.
Завесата падна. Тишина, мрак.
Аз искам да говоря.
Чуйте ме. Хора, чуйте ме.
Не понасям мълчанието и тъмнината.
Нека има светлина в прозорците.
Нека всеки носи в сърцето си светлината
на чудото ЖИВОТ.

Бонка Златарева