13.08. Паяжина, камък
и трева
или
прозрачен плащ
живот на твърдостта
дарява
и в нишки светлина
пленява

тези бодли
и онези цветя

да ги опази
от нощта –

капани на греха

Деница Минева