05.07. Чуждият

очаквам до утре
докато бавно
събличам миговете на отсъствие

животът на последния етаж
е мансарда
от оптични илюзии

нощта е регистър
на затворените ми устни
докато Ал Жаро
приглушено нашепва
за синя луна

а аз прегръщам в съня си
Роденбах
и мисля за изгнанието
на Албер и Елена

и изобщо се чудя има ли смисъл в това.

Бойка Денева