19.06. Имам цялото време

Няма звук като падне звезда над съня ми,
само светли петна по цветята множат се.
Все търкулва се утрото с цветни налъми,
а денят се протяга преди да угасне.

Някой остри моливи за есен отсреща,
хрупа цветни бонбони и пуска хвърчило.
Аз сънувах пристанище, лодка и смешка –
детска смешка, с пижами, по пясък. И кино.

А минорният вятър звучи непотребен.
Виж, хвърчилото литна от шарки – нагоре.
Имам цялото време да мисля за тебе.
Имам време, в което не спирам сезона.

По ранимите улици бързам нанякъде,
а въртя се в кръга на едни настроения.
От отсъствия млъкнах и рокля облякох.
Имам цялото време да мисля за тебе!

Ивелина Цветкова