11.06. Застанах пред себе си. Видях се. Не се харесах. Трябваше, бях длъжна да си кажа истината. Преживях всяка частица от болката на истината, докато си я изкажа цялата. Сякаш всичко се случваше отново и отново. Стигнах до края. Изглеждах по-различно. Приех се. Но затова трябваше да наруша правилата и да се изправя. Внимавайте като ставате. Винаги боли.

Мария Иванова