08.06. Борба за надмощие в едно измерение, с морално и ценностно крушение. Хората минават през вратата, по средата на двата свята. Презрение, огорчение, мълчание, смирение…поредното прозрение, че човекът е абсурдно творение, огледало на собственото си отражение.

Лусия Медзикян