27.05. Рано или късно идва. Идва срещата с Човека-огледало. Изправиш ли се пред него, отразява те до най-малката подробност. И се виждаш най-после такъв, какъвто си. Човекът-огледало ти дава възможност. Посегнеш ли да удариш, удря и той. Погалиш или се усмихнеш, мигновено ти се отвръща със същото. Горчивината поражда отсреща още горчивина, радостта, огледана, се удвоява. Опиташ ли да счупиш Огледалния човек, сам падаш на парчета. Ако подадеш ръка, ще има винаги протегната за теб такава. Човекът- огледало е добър съветник и приятел.
Човекът-огледало – твое вдъхновение или най-голям кошмар?
Готов ли си да го срещнеш?
Огледай се.

Наталия Дукова