25.05. В различните творчески измерения, които характеризират хода на развитието на съвременното изкуство, виждаме непрекъснатия стремеж на човека да овладее непознатото, а след като е достигнал мечтаното стъпало, необходимостта да се изкачи и на следващото. Този стремеж е един от начините, чрез които се изказва и изживява, преоткрива и пресътворява отново и отново мистерията на живота.

Хелия Иванова