22.05. Тя няма да бъде твоята “светлина в живота”. Няма да ти позволи да пърхаш около нея като пеперуда, за да изгориш в копнежа си. Не. Тя ще бъде твоята сянка в живота. Винаги до теб – неразделна и неотделима – твое мълчаливо, мрачно огледало.
Всеки ден, щом флиртуваш със слънцето, зад гърба ти ще чака реда си. Всяка нощ, щом полегнеш в леглото си, неизбежно ще лягаш върху ѝ.
Нима се смути? О, не бой се! Всяка сянка лесно изчезва, когато просто угасиш светлината. Или почакай – тогава ти ще изчезнеш, погълнат от своята сянка…

Диляна Йорданова