02.05. Те се разделиха. На следващия ден навън беше тихо и спокойно, точно като меланхоличната ѝ душа. Път в снега си бяха преправили само някои спомени. Част от тях – избледнели, без фокус. До следващия. И до пролетта. Или поне докато не тръгне на работа и мине по същия път, за да го разбута.

Лиляна Шапкаджиева