04.02. Какво е човекът – игра на светлина и сянка, бързотечно стъкло, капка вода в потока. Отнася ни танцът на водата, който никога не се повтаря. Само ледът спира устрема, превръща шуртенето в кристална скулптура, прозрачна и мъртва. Не спирай, миг. Не ме приспивай, лед. Събуди ме, когато дойде златната вода.

Доротея Табакова