Геновева Дикова

By VBorishev

01.09. И днес морето както винаги се втурна към брега. Намери само следите на човеците и един замислен чадър. Педя след отминалото лято…Отдъхна си, погали нежно пясъка, заличи стъпките – до другата година. Педя след отминалото лято и на крачка от студа… Геновева Дикова

Даниела Палешникова

By VBorishev

26.01. Когато разстреля пулса ми, изплетох броня от осколките на рикошета. От отверстията на раните в канавката изтича любов… Даниела Палешникова