26.01. Когато разстреля пулса ми, изплетох броня от осколките на рикошета. От отверстията на раните в канавката изтича любов…

Даниела Палешникова