Екатерина Глухова

By VBorishev

23.06. УЛИЦИ Мокри улици.Дъждът измил е следитена влачеща се плът.В тъмния спокоен градна изгубени души. Празни улици.Изваяните силуетитепак изчезват втъмнината. Всичко спи.Ето пак следи…Мокри улиципазят тайнитена тишината! Екатерина Глухова