23.06. УЛИЦИ

Мокри улици.
Дъждът измил е следите
на влачеща се плът.
В тъмния спокоен град
на изгубени души.

Празни улици.
Изваяните силуетите
пак изчезват в
тъмнината.

Всичко спи.
Ето пак следи…
Мокри улици
пазят тайните
на тишината!

Екатерина Глухова