Виолета Кунева

By VBorishev

24.05. алокое е по-важно – да те разбераили ти менговоря тихо като бог или богомолец казваш че ме чуваштова не стига да повярвам в тебно когато приключваме разговоразатварям внимателно слушалкатакато врата на църква Виолета Кунева