24.05. ало
кое е по-важно – да те разбера
или ти мен
говоря тихо като бог или богомолец

казваш че ме чуваш
това не стига да повярвам в теб
но когато приключваме разговора
затварям внимателно слушалката
като врата на църква

Виолета Кунева