Десислава Атанасова

By VBorishev

10.07. Самотна стая.Сенки на отиващи си делници, играещи в стените си лъчи.Цветята още са ухаещи, макар умората да им личи. Десислава Атанасова