10.07. Самотна стая.
Сенки на отиващи си делници, играещи в стените си лъчи.
Цветята още са ухаещи, макар умората да им личи.

Десислава Атанасова