Благовеста Владимирова

By VBorishev

05.05. А някъде, далеч във тишината са моите надежди с безусловност.Защо ли съм самотна? Вероятно,защото търсех те със цялата си вечност. Благовеста Владимирова