05.05. А някъде, далеч във тишината са моите надежди с безусловност.
Защо ли съм самотна? Вероятно,
защото търсех те със цялата си вечност.

Благовеста Владимирова