Елица Пешева

By VBorishev

12.03. Така си вървим . Сега и навеки. Неуловими по мрежи и лунни пътеки. Уморени и рошави се предаваме в края.Избрали рибаря… Елица Пешева