Петя Дикова

By VBorishev

03.05. Мръсно е.И не изчезва.Много цигари.Много.Много.Чашата за виното от мивката.Пепелника от балкона.Някакви си там розови сърца.Прибирам ги.Изхвърлям ги.Прибирам ги.Излишни са.Студено е. Парно?Порно?На кой му пука?!Стъклото и пластмасатаструват еднакво.Мирисът на какао от тъпата свещда изчезне!Сега!Веднага!Телефонът трепери.Или ръката трепери.Забравените хапчета,които никогаповеченямашедапотрябват.Потрябваха.Бъбреци.Черен дроб.Второстепенно.Неважно.Или важно?Огънят печели.Предаден.Заобиколен.Отишъл.Решил.Помислил.Скрил.Знаещ какво.Предвидил.Нему пука.Тежест.И от двете страни тежест.Различна тежест.Някакви си там сълзи.Неромантични сълзи.Сополи.Стягане.Едната възглавница ще…

Димана Йорданова

By VBorishev

04.04. Ден първи, откакто те няма.Светът си е на същото място, където го оставих вчера. Съвсем същият глупав, безполезен свят. Пълен догоре, зареден като пушка. Лягам върху изстиналата спалня. Опирам лакти в протритата завивка, а над мене – лампата и два кубика светлина – жълти, жълти до безсмислие. Споменът се мотае в краката ми като…