Красимира Макавеева

By VBorishev

08.05. ПАНАЦЕЯДълго…Толкова години.Не броих.Няма начин да ми минеш, но го крих.Болест е. В латентна форма.И сега.В резултат – пределна норма.От тъга.Диагнозата – неясна.Прецедент.Болест рядка и опасна.И е в мен.Лек навярно съществува.Знам… почти…Можеш да ме излекувашсамо ти. Красимира Макавеева