08.05. ПАНАЦЕЯ
Дълго…Толкова години.
Не броих.
Няма начин да ми минеш,
но го крих.
Болест е. В латентна форма.
И сега.
В резултат – пределна норма.
От тъга.
Диагнозата – неясна.
Прецедент.
Болест рядка и опасна.
И е в мен.
Лек навярно съществува.
Знам… почти…
Можеш да ме излекуваш
само ти.

Красимира Макавеева