Мая Нарлиева

By VBorishev

23.11. Ако бях се родил снежнобял,може би бих препускал в небесните ниви.Бих помолил самия Дедалда слепи и за мен две крила полуживи.Бих могъл да пребъда в Пегас,рой звезди да събуждам, когато политна…Ще дочакам и аз своя час,в който някой поет черен ат да обикне. Мая Нарлиева