23.11. Ако бях се родил снежнобял,
може би бих препускал в небесните ниви.
Бих помолил самия Дедал
да слепи и за мен две крила полуживи.
Бих могъл да пребъда в Пегас,
рой звезди да събуждам, когато политна…
Ще дочакам и аз своя час,
в който някой поет черен ат да обикне.

Мая Нарлиева