Венка Александрова

By VBorishev

13.06. Когато времето среща тока… Понякога тези срещи /с тока/… може да са смъртоносни… За лицата… Венка Александрова

Юлия Дивизиева

By VBorishev

11.03. Сумрак. Сенките се удължават. Електрическият ключ е с изтръгнато сърце. Той беше създаден за друго, но сега трябва да намери сърцето си и да изпие чаша вълшебна светлина. Изпие ли я, крушката, висяща на тавана веднага ще го обикне. И ще настане такъв живот… Юлия Дивизиева