Иванка Могилска

By VBorishev

21.02. Помислиха си, че умират и това ги изпълни с трепет. Точно преди снегът да падне върху очите им бяха чули реплика от разговора на двама минувачи: „Като умираш, виждаш бяла светлина!“. Те не знаеха защо са поставени на това място и какво чакат, но сега всичко им се изясни. Теготата да не могат да…